Vilkår for bruk

  • Ikke-levering av produktet / tjenesten: I noen tilfeller er prosesstiderne langsommere, og det tar litt lenger tid før bestillingen din blir ferdig. I dette tilfellet anbefaler vi at du kontakter oss for å få hjelp. Krav på manglende levering må sendes til kundeserviceavdelingen skriftlig innen 7 dager fra bestilling.
  • Ikke-beskrevet produkt: slike problemer skal rapporteres til kundeservicen innen 7 dager fra kjøpsdatoen. Klare bevis må oppgis som viser at det kjøpte produktet / tjenesten ikke er som beskrevet på nettsiden. Klager som er basert bare på kundens falske forventninger eller ønsker, er ikke anerkjente.
  • Kunden ønsker å avbryte tilbakebetaling av betaling av produkt / tjeneste og er innen 7-dager for siste betaling. Hvis en forespørsel er foretatt for tilbakebetaling etter 7-dager, er kunden ikke kvalifisert, og en avbestilling vil bli fullført på alle fremtidige faktureringer. Kunden kan fortsette å motta tjenesten til slutten av faktureringssyklusen, eller velge omgående stopp for produktet / tjenesten.